ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το γραφείο μας απευθύνεται σε ιδιώτες και επαγγελματίες μηχανικούς και αναλαμβάνει τοπογραφικές μελέτες κάθε είδους.Ειδικότερα οι υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν:

 

Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων γεωτεμαχίων για :

- Μεταβιβάσεις και λοιπές συμβολαιογραφικές πράξεις
- Αδειες δόμησης
- Ρυθμίσεις αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με τον ν. 4178/2013
- Εφαρμογή Ρυμοτομικών - Οικοδομικών γραμμών – σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής
- Πράξεις τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας
- Πράξεις χαρακτηρισμού από Δασική Υπηρεσία
- Υποβολή στο Εθνικό Κτηματολόγιο για μεταβολή γεωμετρικών χαρακτηριστικών
- Ενστάσεις κατά την ανάρτηση Δασικών χαρτών
- Χαράξεις αιγιαλού και ζώνης παραλίας

 

Διερεύνηση ισχύοντων πολεοδομικών διατάξεων, όρων και περιορισμών δόμησης επί γεωτεμαχίων

Μάθετε εάν το γεωτεμάχιο ιδιοκτησίας σας, είναι οικοδομήσιμο και ποιες οι δυνατότητες αξιοποίησης του.

 

Σύνταξη διορθωτικών πράξεων σε περιοχές με κυρωμένες πράξεις εφαρμογής

Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης των στοιχείων του οικοπέδου ή του ιδιοκτήτη, είναι απαραίτητη η παραπάνω ενέργεια για οποιαδήποτε μεταβίβαση ή οικοδομική αξιοποίηση του ακινήτου

 

Χαράξεις ορίων γεωτεμαχίων

Υλοποιούμε τα όρια του γεωτεμαχίου σας με ακρίβεια ώστε να μπορείτε να υλοποιήσετε περίφραξη ή περιτοίχιση.

 

Σύνταξη εκθέσεων φωτοερμηνείας

Με δεδομένα που αντλούνται από παρατήρηση αεροφωτογραφιών προηγουμένων ετών, δίνουμε απαντήσεις ως προς την ύπαρξη κτισμάτων, υλοποιημένων ορίων, δρόμων και λοιπών ανθρωπογενών κατασκευών.

 

Τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου

Σε συνέχεια δικαστικών αποφάσεων άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, συντάσσουμε πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμμένου σχεδίου και διεκπεραιώνουμε την διαδικασία.

 

Αποτυπώσεις κτηρίων εσωτερικά ( κατόψεις ορόφων, τομές) και εξωτερικά ( όψεις )

 

Δηλώσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4178/2013

Υποβολή αίτησης τακτοποίησης αυθαιρέτων καστασκευών και διεκπεραίωση της διαδικασίας.

 

Εκδόσεις αδειών δόμησης.

Σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες μηχανικούς, εκδίδονται άδειες δόμησης και αναλαμβάνονται επιβλέψεις της κατασκευής.

 

Aπευθυνόμενοι στους συναδέλφους μηχανικούς, επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε:

- Υποστήριξη εργοταξίων
- Χαράξεις εκσκαφών, υποστηλωμάτων, τεχνικών έργων
- Ιδρυση δικτύων, ίδρυση τριγωνομετρικών σημείων, εντάξεις στο κρατικό σύστημα συν/νων
- Χωροσταθμίσεις
- Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, ογκομετρήσεις - υπολογισμοί χωματισμών
- Σύνταξη πλήρους φακέλου αρχιτεκτονικής αποτύπωσης κτηρίου (κατόψεις, τομές, όψεις) και στατικής αποτύπωσης φέροντως οργανισμού.